Denní stacionář v Bruntále – část. 3 - vybavení elektrospotřebiči
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Denní stacionář v Bruntále – část. 3 - vybavení elektrospotřebiči
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000007
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.01.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
05.01.2018 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je dodávka vybavení interiéru dle přiloženého Rozpočtu část 3. – vybavení elektrospotřebiči (Příloha č.:3 ZD). Konkrétní umístění jednotlivých prvků bude dopředu konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dodávka vybavení interiéru navazuje na probíhající stavební úpravy objektu Denního stacionáře, ul. Smetanova č. p. 1113/21a, proto přesný termín dodávky a montáže v tomto objektu bude nutné předem odsouhlasit a potvrdit zadavatelem.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002175, název projektu „Denní stacionář v Bruntále“, kdy má poskytovatel dotace upraveno zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vlastním metodickým pokynem.


Datum zahájení zadávacího řízení: 12.12.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/denni-stacionar-v-bruntale-cast-3-vybaveni-elektrospotrebici/ds-45196/p1=82984
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.15 MB 22.01.2018 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.36 MB 22.01.2018 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Ing. Petr Obrusník 10594027 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data