Stavební úpravy objektu Turistické základny Vrbno – Železná
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy objektu Turistické základny Vrbno – Železná
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000010
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.02.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
30.01.2018 09:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy objektu Turistické základny Vrbno - Železná“, podle předané realizační projektové dokumentace z prosince 2017 zpracované hlavním projektantem: Ing. Josef Kovář, Na Nivách 1360, 783 91 Uničov a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr.

Stavba není členěna na více stavebních objektů či technických, nebo technologických zařízení.
Stavba však bude členěna do tří stavebních etap výstavby:
1. etapa – stavební úpravy podkroví objektu
2. etapa – stavební úpravy sociálního zařízení
3. etapa – rekonstrukce elektroinstalace kuchyně

Předmětem výzvy k podání nabídek a následné realizace je pouze:
1. etapa – stavební úpravy podkroví objektu
2. etapa – stavební úpravy sociálního zařízení
dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr.


Datum zahájení zadávacího řízení: 17.1.2018

Další informace: http://www.mubruntal.cz/stavebni-upravy-objektu-turisticke-zakladny-vrbno-zelezna/ds-45202/p1=82984
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.12 MB 15.02.2018 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 5.90 MB 15.02.2018 00:00:00
Smlouva - příloha č.1 1.23 MB 15.02.2018 00:00:00
Smlouva o dílo - dodatek č. 1 396.82 KB 17.05.2018 13:36:14
Registr smluv - dodatek č. 1 192.78 KB 17.05.2018 13:36:14


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena po ukončení plnění 184.20 KB 16.01.2019 09:39:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Agist s.r.o. 29445671 Zařazen Česká republika Ne 1 837 399,00 bez DPH
- s DPH
Obchodní centrum SAN s.r.o. 02241943 Zařazen Česká republika Ne 1 864 803,93 bez DPH
- s DPH
KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o. 61972584 Zařazen Česká republika Ne 2 395 507,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Agist s.r.o. 29445671 2018 1 864 785,00 bez DPH
- s DPH
1 864 785,00 bez DPH
2 256 390,50 s DPH