Vojenský hřbitov Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Vojenský hřbitov Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000019
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.03.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
22.02.2018 09:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Vojenský hřbitov Bruntál“, podle předané realizační projektové dokumentace z prosince 2017 zpracované projektantem: Ing. arch. Milan Dvořák, Větrná 2, 792 01 Bruntál a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr.

Stavba není členěna na více stavebních objektů či technických, nebo technologických zařízení.


Datum zahájení zadávacího řízení: 12.2.2018

Další informace: http://www.mubruntal.cz/vojensky-hrbitov-bruntal/ds-45224/p1=82984
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 299.10 KB 15.03.2018 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 275.75 KB 15.03.2018 00:00:00
Smlouva - příloha č. 1 166.59 KB 15.03.2018 00:00:00
Dodatek č. 1 354.66 KB 07.08.2018 10:17:21
Dodatek č. 1 - příloha č. 1 203.30 KB 07.08.2018 10:17:21
Dodatek č. 1 - příloha č. 2 238.11 KB 07.08.2018 10:17:21
Registr smluv - dodatek č. 1 133.97 KB 07.08.2018 10:17:21


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 238.95 KB 07.12.2018 12:58:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
BERKASTAV s.r.o. 02657392 Zařazen Česká republika Ne 804 842,22 bez DPH
- s DPH
Obchodní centrum SAN s.r.o. 02241943 Zařazen Česká republika Ne 770 140,18 bez DPH
- s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 1 046 606,68 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BERKASTAV s.r.o. 02657392 2018 625 049,74 bez DPH
- s DPH
625 049,59 bez DPH
756 310,00 s DPH