Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále, SO 01 – Vnitřní stavební úpravy základního objektu
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále, SO 01 – Vnitřní stavební úpravy základního objektu
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000025
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.04.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
22.03.2018 09:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále, SO 01 – Vnitřní stavební úpravy základního objektu“ podle předané Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR) Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále z prosince 2017 zpracované projektantem: Ing. Karel Kovář a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr.


Datum zahájení zadávacího řízení: 12.3.2018

Další informace: http://www.mubruntal.cz/dokonceni-oprav-budovy-hlavni-tribuny-fotbaloveho-arealu-v-bruntale-so-01-vnitrni-stavebni-upravy-zakladniho-objektu/ds-45230/p1=82117
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Pisemna zprava zdavatele VZMR 004 2018 St.pdf 204.38 KB 23.04.2018 14:34:27


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_registr_sign.pdf 317.09 KB 19.04.2018 00:00:00
registr_smluv_smlouva_5292752_sign.pdf 154.58 KB 19.04.2018 00:00:00
Dodatek č. 1 183.13 KB 06.12.2018 08:47:52
Dodatek č. 1 příloha 305.06 KB 06.12.2018 08:47:52
Dodatek č. 1 registr zveřejnění 124.12 KB 06.12.2018 08:47:52
Smlouva registr zveřejnění 123.87 KB 06.12.2018 08:47:52


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 184.86 KB 14.12.2018 07:25:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Obchodní centrum SAN s.r.o. 02241943 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Obchodní centrum SAN s.r.o. 02241943 - bez DPH
2 318 117,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH