Udržovací práce – Oprava střechy ZŠ Jesenická, Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Udržovací práce – Oprava střechy ZŠ Jesenická, Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000039
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.05.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
24.04.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Udržovací práce – Oprava střechy ZŠ Jesenická, Bruntál“ podle předané projektové dokumentace.

Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava střechy v objektu školy.

Konkrétně se jedná o demontáž stávající střešní krytiny včetně podkladní vrstvy, demontáž klempířských prvků v dotčených částech objektu základní školy a demontáž hromosvodu. Jako další krok se provede výměna stávajícího shnilého bednění – lokální oprava.

Nově se provede oplechování střechy, osazení žlabových háků a osazení větracích prvků. Po položení nových střešních šindelů s podkladní folií se na závěr vrátí do původního rozložení hromosvod z nového materiálu.


Datum zahájení zadávacího řízení: 10.4.2018

Další informace: http://www.mubruntal.cz/udrzovaci-prace-oprava-strechy-zs-jesenicka-bruntal/ds-45237/p1=82984
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 301.30 KB 18.05.2018 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 378.76 KB 18.05.2018 00:00:00
Registr smluv - smlouva o dílo 192.94 KB 18.05.2018 00:00:00
Smlouva - příloha č. 1 227.95 KB 18.05.2018 00:00:00
Dodatek č. 1 338.47 KB 08.10.2018 09:41:41
Registr smluv - dodatek č. 1 133.90 KB 08.10.2018 09:41:41


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 239.79 KB 07.12.2018 13:04:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
DACH SYSTEM s.r.o. 25367501 Zařazen Česká republika Ne 1 220 911,78 bez DPH
- s DPH
AUGUSTIN STŘECHY s.r.o. 28603184 Zařazen Česká republika Ne 1 425 856,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DACH SYSTEM s.r.o. 25367501 2018 1 347 471,69 bez DPH
- s DPH
1 347 471,69 bez DPH
1 630 440,88 s DPH