Oprava fasády nemocnice Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava fasády nemocnice Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000034
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.05.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
31.05.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Oprava fasády nemocnice Bruntál“ je oprava fasády stávajícího objektu nemocnice Bruntál. V rámci opravy fasády bude provedena výměna dřevěných zdvojených a kovových oken a vstupních dveří, odstranění stávajících copilitových výplní v 1.NP, vyzdívek meziokenních vložek a provedení fasádní omítky. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
13 405 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Kontaktní údaje
Ing. Petr Mrkal, investiční oddělení, odbor správy majetku, kultury a rozvoje města
Telefon: +420 554 706 178, +420 602 344 300
E-mail: petr.mrkal@mubruntal.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.08.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 657.32 KB 14.05.2018 00:00:00
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ 216.50 KB 14.05.2018 00:00:00
Příloha č. 02 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky 214.50 KB 14.05.2018 00:00:00
Příloha č. 03 ZD - Výkaz výměr 305.21 KB 14.05.2018 00:00:00
Příloha č. 04 ZD - Smlouva o dílo 349.00 KB 14.05.2018 00:00:00
Příloha č. 05 ZD - Projektová dokumentace 11.73 MB 14.05.2018 00:00:00
Příloha č. 06 ZD - Seznam poddodavatelů 190.16 KB 14.05.2018 00:00:00
Příloha č. 07 ZD - Podmínky elektronické aukce 288.92 KB 14.05.2018 00:00:00
Příloha č. 08 ZD - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 14.05.2018 00:00:00


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 283.76 KB 07.09.2018 12:38:22


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva, přílohy smlouvy 1.23 MB 28.08.2018 13:43:52
Dodatek č. 1 - zveřejnění registr smluv 127.88 KB 27.09.2019 12:24:10


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018 184.44 KB 04.03.2019 09:37:11
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 295.23 KB 27.09.2019 12:25:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Agist s.r.o. 29445671 Zařazen Česká republika Ne 13 399 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Agist s.r.o. 29445671 2018 13 399 000,00 bez DPH
- s DPH
2 216 395,47 bez DPH
2 681 838,52 s DPH
Agist s.r.o. 29445671 2019 - bez DPH
- s DPH
11 182 604,53 bez DPH
13 530 951,48 s DPH