Rozvojové dokumenty města Bruntálu 5. část: Studie proveditelnosti na záměr " Zřízení podnikatelského inkubátoru"
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Rozvojové dokumenty města Bruntálu 5. část: Studie proveditelnosti na záměr " Zřízení podnikatelského inkubátoru"
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000041
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.05.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
13.04.2018 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti pro záměr "Zřízení podnikatelského inkubátoru". Účelem tohoto komplexního dokumentu je posoudit a zhodnotit proveditelnost daného záměru po všech jeho stránkách, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Vzhledem k dlouhodobému charakteru záměru zadavatel požaduje vypracovat řádný rozbor situace a možných dopadů. Část 1-4 byly předmětem předchozího zadávacího řízení.


Datum zahájení zadávacího řízení: 29.3.2018

Další informace: http://www.mubruntal.cz/rozvojove-dokumenty-mesta-bruntalu-5-cast-studie-proveditelnosti-na-zamer-zrizeni-podnikatelskeho-inkubatoru/ds-45234/p1=82117
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.05.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva VZMR 011 2018 Sl_sign.pdf 570.38 KB 29.05.2018 12:15:38


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva - zveřejnění 154.60 KB 02.10.2018 11:01:23
Smlouva_Studie_proveditelnosti_podnikatelský_inkubátor_sign.pdf 622.55 KB 24.05.2018 00:00:00


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 218.75 KB 30.11.2018 15:09:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Asistenční centrum a.s. 63144883 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
121 000,00 s DPH
Institut projektového řízení a.s. 28247531 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
RPIC—ViP s.r.o., 25826051 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
BeePartner a.s 03589277 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Asistenční centrum a.s. 63144883 2018 100 000,00 bez DPH
121 000,00 s DPH
100 000,00 bez DPH
121 000,00 s DPH