Parkoviště pro multifunkční vzdělávací zařízení Petrin
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Parkoviště pro multifunkční vzdělávací zařízení Petrin
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000045
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.06.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
24.04.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Parkoviště pro multifunkční vzdělávací zařízení Petrin“, podle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr a dle předané realizační projektové dokumentace z května 2015 zpracované hlavním projektantem: Ing. Luděk Cekr, Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk.

Předmětem zakázky jsou 3 stavební objekty, a to SO 301 – Odvodnění parkoviště, SO 101 – Parkoviště a chodníky a SO 402 – Dodatečná ochrana kabelu NN, přičemž SO 301 – Odvodnění parkoviště je předmětem dotačního projektu s názvem „Vybudování zasakovacího průlehu s rýhou u parkoviště multifunkčního zařízení Petrin v Bruntále“, reg.č.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_062/0005933, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti, v rámci Operačního programu Životní prostředí.Datum zahájení zadávacího řízení: 9.4.2018

Další informace: http://www.mubruntal.cz/parkoviste-pro-multifunkcni-vzdelavaci-zarizeni-petrin/ds-45235/p1=82984
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 385.82 KB 06.06.2018 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 523.05 KB 06.06.2018 00:00:00
Smlouva - příloha č. 1 417.21 KB 06.06.2018 00:00:00
Registr smluv - smlouva o dílo 133.77 KB 06.06.2018 00:00:00


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 238.76 KB 07.12.2018 13:11:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 5 599 197,00 bez DPH
- s DPH
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 5 698 811,59 bez DPH
- s DPH
BERKASTAV s.r.o. 02657392 Zařazen Česká republika Ne 5 192 475,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2018 3 918 000,00 bez DPH
4 740 780,00 s DPH
3 918 000,00 bez DPH
4 740 780,00 s DPH