Celoplošná oprava MK Jungmannova, Šrámkova, Nezvalova a propojovacího chodníku
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Celoplošná oprava MK Jungmannova, Šrámkova, Nezvalova a propojovacího chodníku
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000050
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.06.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
29.05.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Celoplošná oprava MK Jungmannova, Šrámkova, Nezvalova a propojovacího chodníku“, podle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr a dle předané technické dokumentace.

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je celoplošná oprava (rekonstrukce) tří místních komunikací Jungmannova, Šrámkova, Nezvalova a chodníku propojující ulice Nezvalovu a Seifertovu v městě Bruntál.

Navrhovaná oprava zahrnuje celoplošnou výměnu obrusné vrstvy, lokální sanaci ložné vrstvy, šířkovou úpravu ulice Jungmannova v místě napojení na ulici Šrámkova, výměnu silničních obrub, přemístění dešťových vpustí do nejnižších míst, opravu kontejnerových stání, lokální renovaci chodníků a celkovou opravu chodníku mezi ulicemi Nezvalova a Seifertova včetně výměny podloží. Součástí je také přizpůsobení vjezdů k jednotlivým rodinným domům.Datum zahájení zadávacího řízení: 15.5.2018

Další informace: http://www.mubruntal.cz/celoplosna-oprava-mk-jungmannova-sramkova-nezvalova-a-propojovaciho-chodniku/ds-45242/p1=82984
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 246.33 KB 22.06.2018 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 272.67 KB 22.06.2018 00:00:00
Příloha č. 1.0 261.32 KB 22.06.2018 00:00:00
Příloha č. 1.1 258.28 KB 22.06.2018 00:00:00
Příloha č. 1.2 232.11 KB 22.06.2018 00:00:00
Příloha č. 1.3 245.71 KB 22.06.2018 00:00:00
Příloha č. 1.4 223.80 KB 22.06.2018 00:00:00
Registr smluv - smlouva o dílo 134.14 KB 22.06.2018 00:00:00
Dodatek č. 1 300.75 KB 07.08.2018 10:09:48
Registr smluv - dodatek č. 1 134.25 KB 07.08.2018 10:09:48
Dodatek č. 2 358.53 KB 12.11.2018 15:50:29
Registr smluv - dodatek č. 2 134.71 KB 12.11.2018 15:50:29
Dodatek č. 3 355.28 KB 02.01.2019 09:48:42
Registr smluv - dodatek č. 3 134.81 KB 02.01.2019 09:48:42


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 194.52 KB 23.01.2019 08:37:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 3 144 391,69 bez DPH
- s DPH
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 3 233 253,83 bez DPH
- s DPH
SILNICE MORAVA s.r.o. 25357352 Zařazen Česká republika Ne 3 205 687,70 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2018 4 335 907,89 bez DPH
5 246 448,55 s DPH
4 335 907,89 bez DPH
5 246 448,55 s DPH