Nákup pákových nůžek na plech
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup pákových nůžek na plech
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000674
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.03.2019 09:57:32
Lhůta pro podání nabídek
12.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 1 kusu nových pákových nůžek na plech dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodů na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
65 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3158/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 737.96 KB 28.03.2019 09:57:32
Příloha č. 1 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 97.25 KB 28.03.2019 09:57:32
Příloha č. 2 ZD_Návrh kupní smlouvy 38.17 KB 28.03.2019 09:57:32
Příloha č. 3 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 50.36 KB 28.03.2019 09:57:32
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 107.25 KB 28.03.2019 09:57:32
Příloha č. 5 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.46 KB 28.03.2019 09:57:32
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.56 KB 28.03.2019 09:57:32


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva 3.13 MB 03.06.2019 08:33:21
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění 419.65 KB 03.06.2019 08:34:21
Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP 1.04 MB 03.06.2019 08:34:38
Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství dodavatele 328.38 KB 03.06.2019 08:36:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Libor Chrástecký 75548020 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
BRIXTON profi s.r.o. 04109554 Zařazen Česká republika Ne 61 790,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BRIXTON profi s.r.o. 04109554 61 790,00 bez DPH
- s DPH
61 790,00 bez DPH
- s DPH