Nákup pákových nůžek na plech
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup pákových nůžek na plech
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000674
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.03.2019 09:57:32
Lhůta pro podání nabídek
12.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 1 kusu nových pákových nůžek na plech dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodů na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
65 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3158/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 737.96 KB 28.03.2019 09:57:32
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 97.25 KB 28.03.2019 09:57:32
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Návrh kupní smlouvy 38.17 KB 28.03.2019 09:57:32
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 50.36 KB 28.03.2019 09:57:32
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 107.25 KB 28.03.2019 09:57:32
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.46 KB 28.03.2019 09:57:32
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.56 KB 28.03.2019 09:57:32
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva 3.13 MB 03.06.2019 08:33:21
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění 419.65 KB 03.06.2019 08:34:21
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP 1.04 MB 03.06.2019 08:34:38
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství dodavatele 328.38 KB 03.06.2019 08:36:52
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data