Silnice III/2955 Horní Branná, rekonstrukce silnice
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice III/2955 Horní Branná, rekonstrukce silnice
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000654
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.04.2019 12:58:05
Lhůta pro podání nabídek
23.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 této ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto:
2.1. Průzkumy a zaměření
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti dokumentace k provádění stavby (DÚR/DSP/PDPS)
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.4. Autorský dozor během realizace akce
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě dílčí akce:
Akce 1:
a. Průzkumy a zaměření
b. Projektová dokumentace DSP/PDPS
- SO 101 Silnice III/2955 Horní Branná
c. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
- SO 101 Silnice III/2955 Horní Branná
d. Autorský dozor během realizace akce
Akce 2:
a. Projektová dokumentace DÚR+DSP
- SO 102 Chodník (včetně stoky dešťové kanalizace a veřejného osvětlení)
b. Projektová dokumentace PDPS
- SO 102 Chodník (včetně stoky dešťové kanalizace a veřejného osvětlení)
c. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
- SO 102 Chodník (včetně stoky dešťové kanalizace a veřejného osvětlení)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 212 600.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3223/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ano
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Specifikace akce 4.25 MB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze
Smlouva Akce 1 97.02 KB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze
Smlouva Akce 2 90.58 KB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 43.10 KB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů Akce 1 15.61 KB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů Akce 2 14.91 KB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 18.72 KB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Autorizovaná osoba 21.14 KB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Krycí list 24.45 KB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Pokyny k el. komunikaci 37.89 KB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze
Výzva a ZD 95.59 KB 04.04.2019 12:58:05
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 3.61 MB 09.05.2019 10:16:42
Žádná starší verze
Smlouvy akce 1 a 2 5.56 MB 14.05.2019 08:17:11
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data