Veřejné osvětlení a místní rozhlas v Oblekovicích - 1. část
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Veřejné osvětlení a místní rozhlas v Oblekovicích - 1. část
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000641
Evidenční číslo VZ
VZ-2019-069-DRZ-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.04.2019 08:51:02
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je zhotovení stavebních prací "Veřejné osvětlení a místní rozhlas v Oblekovicích – 1. část" (úsek podél silnice I. třídy EIKA až po kulturní dům podél silnice III. třídy na Nesachleby) v rozsahu dle výkazu výměr a projektové dokumentace zpracované Ing. Oldřichem Divišem, Únanov 144. Součástí stavby bude rovněž zadláždění části trasy VO na ul. Evropské realizací chodníku, dle PD zpracované Ing. Liborem Pivničkou, Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo a výkazu výměr.

Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z výkazu výměr, návrhu smlouvy o dílo, z podmínek plynoucích s vyjádření dotčených orgánů, územního rozhodnutí, ze smluv uzavřenými s vlastníky dotčených pozemků, vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury a dalších podmínek této výzvy.

Práce budou probíhat v souběhu s pokládáním kabelu nn ze strany firmy E.on. Veškeré práce budou vzájemně koordinovány s vybraným zhotovitelem pokládky kabelů nn. Před zahájením prací bude svolána koordinační schůzka.

Součástí nabídky a návrhu SoD bude plně ocenění výkaz výměr.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 074 909.80 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3007/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo Podepsaná smlouva o dílo 838.11 KB 24.04.2019 08:51:02
dodatek č. 1 47.26 KB 11.12.2019 09:27:36
dodatek č. 2 smlouvy o dílo 231.20 KB 28.01.2020 13:58:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Elektromontáže Švéda s.r.o. 26918731 Zařazen Česká republika Ne 4 945 000,00 bez DPH
5 983 450,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Elektromontáže Švéda s.r.o. 26918731 2019 4 945 000,00 bez DPH
5 983 450,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH