Právní služby
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Právní služby
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000004
Evidenční číslo VZ
P19V00000027
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.04.2019 14:23:33
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a to ke krytí potřeb společnosti Silnice LK a.s.

V této zakázce se jedná o právní poradenství a služby v těchto oblastech:
- oblast občanského práva (NOZ)
- oblast pracovního práva
- oblast korporátního práva
Vlastní předmět plnění bude zahrnovat zejména poskytování právních služeb a poradenství v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a to v níže uvedených záležitostech:
- zastupování ve sporech vedených proti klientovi (pasivní spory)
- zastupování klienta ve sporech vedených klientem (aktivní spory)
- právní poradenství dle požadavku a potřeb klienta včetně pracovněprávních otázek a škodních událostí
- příprava, zpracování a kontrola smluv a jiných dokumentů dle požadavku klienta
- připomínkování klientem předložených smluv
- vypracování právních stanovisek a analýz k ustanovením přísl. zákonů a zpracování návrhů k řešení problémů vzniklých v souvislosti s uplatňováním těchto právních předpisů
- vyhotovování písemností právního charakteru
- zastupování klienta na základě individuálně udělených plných mocí před soudem, správními orgány a institucemi
- zpracování podkladů pro náhradové řízení za škody způsobené činností zadavatele, řešení reklamačních sporů, penalizací a vymáhání náhrad za škody způsobené zadavateli třetími osobami.
- právní poradenství v sídle zadavatele minimálně 1x měsíčně v délce min. 2hodin.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/profile/silnice-lk-a-s
Kontaktní údaje
Ing. Denis Tomáš
Telefon: 736633883
E-mail: denis.tomas@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nabídky 456.04 KB 26.04.2019 14:23:33


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva Smlouva o poskytování právních služeb 399.02 KB 03.05.2019 12:16:24
Verze 1 544.30 KB 26.04.2019 14:23:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát 63622777 Zařazen Česká republika Ne 94 500,00 bez DPH
- s DPH
HVH - LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 25702599 Zařazen Česká republika Ne 52 500,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HVH - LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 25702599 2019 1 900 000,00 bez DPH
- s DPH
491 850,00 bez DPH
- s DPH