Oprava akumulační nádrže Květnov
Obec Blatno

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava akumulační nádrže Květnov
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000082
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.10.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je oprava akumulační, nerybochovné nádrže se stálým přítokem Květnov, která je v majetku a správě obce Blatno, za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině za současného zlepšení jejího technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec.

Oprava s čištění akumulační nádrže bude provedena tak, aby její základní technické parametry byly v souladu s normami a byla zajištěna její bezpečnost a vodohospodářská funkce. To obnáší řešení celkové rekonstrukce a opravy bezpečnostních přelivů, nábřežních zdí i vypouštěcího zařízení. Součástí je i odbahnění nádrže.

Jedná se o umělou vodní nádrž umístěnou na samostatné pozemkové parcele č. 27 na návsi Květnov. Účel užívání stavby - retence vody, obecné užívání vody.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
793 459.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Blatno
Blatno 1
43001, Blatno
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Blatno
IČO
00261807-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Blatno 1
430 01, Blatno
Česká republika
ID profilu zadavatele
349289
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00261807-Archiv

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.75 MB 16.10.2017 00:00:00
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data