Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech - zlepšení stavu hrací plochy
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Informace

Název veřejné zakázky
Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech - zlepšení stavu hrací plochy
Identifikátor veřejné zakázky
P13V00000028
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.04.2013 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
09.05.2013 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zakázka se týká rekonstrukce hrací plochy, která vychází z požadavku na zajištění rovinnosti povrchu a zajištění pravidelného odskoku míče při hře.
Po realizaci bude trávník přesetý, zregenerovaný a hluboko zakořeněný. Propustnost vody bude upravena a bude opět v souladu s předepsanými normovými hodnotami. Brankoviště budou vyrovnána. Hrací plocha bude opět lépe snášet vyšší sportovní zátěž, která musí být citem řízena a přizpůsobena s ohledem na místní klimatické podmínky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
137 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
SNP 14
43144, Droužkovice
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
IČO
26999935-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
SNP 14
431 44, Droužkovice
Česká republika
ID profilu zadavatele
218336
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/26999935-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 2.47 MB 25.04.2013 00:00:00
Zadávací dokumentace 3.12 MB 25.04.2013 00:00:00
Příloha č. 2 Technická zpráva 157.47 KB 25.04.2013 00:00:00
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet 44.50 KB 25.04.2013 00:00:00
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení 17.58 KB 25.04.2013 00:00:00
Příloha č. 4 - krycí list nabídky 63.00 KB 25.04.2013 00:00:00
Příloha č. 1 - popis el. aukce 224.73 KB 25.04.2013 00:00:00


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 141.39 KB 24.05.2013 16:18:09


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data