SKLÁDKA ODPADŮ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
SKLÁDKA ODPADŮ
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000659
Evidenční číslo VZ
Z2019-014427
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.05.2019 09:57:56
Lhůta pro podání nabídek
10.06.2019 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění převzetí Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301), Objemného odpadu (k. č. 200307), Směsné sutě (k. č. 170107) na skládku odpadů. Součástí předmětu veřejné zakázky, bude také následné zajištění odvozu Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301) do koncového zařízení spalovny k energetickému využití. Převzetí tohoto Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301) bude zajištěn překladištěm odpadů. Původcem odpadů je Město Hodonín.

Kategorie odpadu pro skládku odpadů:
směsný komunální odpad k. č. 200301
objemný odpad k. č. 200307
směsné sutě k. č. 170107

Kategorie odpadu pro překladiště odpadů s následným odvozem do koncového zařízení spalovny:
směsný komunální odpad k. č. 200301

Celkové předpokládané množství odpadu 8 600 t ročně.

Skládka odpadů:
200301 Směsný komunální odpad 1 400 t
200307 Objemný odpad 2 200 t
170107 Směsné sutě 1 700 t
Překladiště odpadů:
20030101 Směsný komunální odpad 3 300 t
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
29 240 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3564/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_SKLÁDKA ODPADŮ 379.33 KB 03.05.2019 09:57:56
Žádná starší verze
Příloha č. 1_KRYCÍ LIST 27.57 KB 03.05.2019 09:57:56
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SMLOUVA O PŘEVZETÍ ODPADU 27.21 KB 03.05.2019 09:57:56
Žádná starší verze
Příloha č. 3_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 03.05.2019 09:57:56
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_SKLÁDKA ODPADŮ 149.30 KB 27.06.2019 09:05:26
Žádná starší verze
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_SKLÁDKA ODPADŮ 178.99 KB 27.06.2019 09:05:43
Žádná starší verze
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_SKLÁDKA ODPADŮ 162.12 KB 27.06.2019 09:05:57
Žádná starší verze
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_SKLÁDKA ODPADŮ 183.50 KB 29.07.2019 14:50:49
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA_Skládka Hraničky, spol. s r.o. [IČ 25561405] 1.36 MB 29.07.2019 14:50:26
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
AVE Břeclav a.s. 48911941 Zařazen 3 994,00 bez DPH - s DPH
Skládka Hraničky, spol. s r.o. 25561405 Zařazen 4 010,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Skládka Hraničky, spol. s r.o. 25561405 4 010,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH