Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov
Metso Czech Republic, s.r.o.

Informace

Název veřejné zakázky
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2019-014668
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.05.2019 12:20:57
Lhůta pro podání nabídek
03.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Stávající systém odsávání pracovišť v Tavírně a Formovně společnosti METSO Czech Republic, s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Dochází k úniku prachu a kouře mimo odsávané prostory. Jedním z problémů je proces intenzifikace, kdy dochází u obloukové pece ke zvýšené prašnosti při neúměrné tepelné zátěži. Během sázení při otevření pecních vrat navíc dochází k úniku spalin mimo prostor pece. Dalším z problémů je proces vytloukání forem, kdy dochází na vytloukacím roštu ke zvýšení prašnosti. Během vytloukání otevřenými vraty dochází ke zvýšení prašnosti do okolního prostředí. Předmětem zakázky je snížení emisí ve slévárně a realizace technologických zařízení odprášení a opatření proti těmto nedostatkům. Dílo bude provedeno jako kompletní dodávka technologické a stavební části formou dodávky „na klíč." Blíže viz příloha č. 4 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Metso Czech Republic, s.r.o.
Tovačovská 2910/17
75002, Přerov
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/
Kontaktní údaje
Mgr. Josef Alexander Matera
Telefon: 734872870
E-mail: matera@ctyrioci.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.07.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Metso Czech Republic, s.r.o.
IČO
60741902
DIČ
CZ60741902
Poštovní adresa
Tovačovská 2910/17
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-009314
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/60741902

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 484.51 KB 03.05.2019 12:20:57
Žádná starší verze
Přílohy ZD č.1 - č.11 10.13 MB 03.05.2019 12:20:57
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 235.99 KB 27.05.2019 13:39:08
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 243.64 KB 09.07.2019 14:47:08
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data