OPRAVA BLESKOSVODŮ MŠ SÍDLIŠTNÍ 2, MŠ SÍDLIŠTNÍ 4, MŠ JÁNOŠÍKOVA 11, MŠ JILEMNICKÉHO 3, MŠ PRAVOSLAVA VESELÉHO 38, MŠ ŠTEFÁNIKOVA 35, MŠ VRCHLICKÉHO 16 - HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA BLESKOSVODŮ MŠ SÍDLIŠTNÍ 2, MŠ SÍDLIŠTNÍ 4, MŠ JÁNOŠÍKOVA 11, MŠ JILEMNICKÉHO 3, MŠ PRAVOSLAVA VESELÉHO 38, MŠ ŠTEFÁNIKOVA 35, MŠ VRCHLICKÉHO 16 - HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000660
Evidenční číslo VZ
150/ID205/2019
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.05.2019 15:21:21
Lhůta pro podání nabídek
23.05.2019 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Oprava bleskosvodů MŠ Sídlištní 2, MŠ Sídlištní 4, MŠ Jánošíkova 11, MŠ Jilemnického 3, MŠ Pravoslava Veselého 38, MŠ Štefánikova 35, MŠ Vrchlického 16, Hodonín“ je výměna bleskosvodu v MŠ Sídlištní 2, MŠ Sídlištní 4, a oprava starých bleskosvodů v MŠ Jánošíkova 11, MŠ Jilemnického 3, MŠ Pravoslava Veselého 38, MŠ Štefánikova 35, MŠ Vrchlického 16.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• pro výměnu bleskosvodu v MŠ Sídlištní 2, MŠ Sídlištní 4 projektovou dokumentací (viz Příloha č. 1 této Zadávací dokumentace) a výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 2 této Zadávací dokumentace);
• pro MŠ Jánošíkova 11, MŠ Jilemnického 3, MŠ Pravoslava Veselého 38, MŠ Štefánikova 35, MŠ Vrchlického 16 výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 3 této Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
760 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_OPRAVA BLESKOSVODU MŠ 705.03 KB 09.05.2019 15:21:21
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PD Mateřská škola Sídlištní 2 a 4 1.47 MB 09.05.2019 15:21:21
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 42.77 KB 09.05.2019 15:21:21
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 66.48 KB 09.05.2019 15:21:21
Žádná starší verze
Příloha č. 4_SMLOUVA O DÍLO - návrh 101.00 KB 09.05.2019 15:21:21
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 25.67 KB 09.05.2019 15:21:21
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 19.13 KB 09.05.2019 15:21:21
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_OPRAVA BLESKOSVODŮ MŠ - Hodonín 97.51 KB 11.07.2019 07:27:04
Žádná starší verze
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_OPRAVA BLESKOSVODŮ MŠ - HODONÍN 213.09 KB 11.07.2019 07:28:20
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO část 1_ELEKTRO-Vaculík, s.r.o._OPRAVA BLESKOSVODŮ MŠ 2.46 MB 24.09.2019 11:35:15
Žádná starší verze
SMLOUVA O DÍLO část 2_ELEKTRO-Vaculík, s.r.o._OPRAVA BLESKOSVODŮ MŠ 2.13 MB 24.09.2019 11:35:51
Žádná starší verze
Dodatek č. k SoD_OPRAVA BLESKOSVODU MŠ 3.06 MB 09.12.2019 09:54:34
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ELEKTRO-Vaculík, s.r.o. 05430615 Zařazen 425 619,83 bez DPH 515 000,00 s DPH
VEOS Pospíšil s.r.o. 28328230 Zařazen - bez DPH 815 800,00 s DPH
ELVOREV s.r.o. 63475219 Neposkytl zadavateli součinnost - bez DPH 400 000,00 s DPH
Marek Jochman elektroinstalace s.r.o. 03955893 Zařazen - bez DPH 833 418,00 s DPH
Jiří Kappl - JKT Elektro 42204551 Neposkytl zadavateli součinnost - bez DPH 395 000,00 s DPH
ELV-INSTAL s.r.o. 07798393 Vyřazen - bez DPH 882 690,16 s DPH
EL – ENG s.r.o. 27693554 Vyřazen - bez DPH 1 017 908,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELEKTRO-Vaculík, s.r.o. 05430615 Ukončené plnění 27. 11. 2019 425 619,83 bez DPH
515 000,00 s DPH
207 438,58 bez DPH
251 001,00 s DPH