Dům kultury - zateplení střechy - části E1, E2, F
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Dům kultury - zateplení střechy - části E1, E2, F
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000683
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.05.2019 10:18:23
Lhůta pro podání nabídek
24.05.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Provedeny budou stavební úpravy ploché střechy – částí E1, E2, F. Stavební úpravy zahrnují zateplení plochých střech a provedení nové povlakové střešní fóliové krytiny. Hromosvod bude demontován a po provedení navržených stavebních úprav bude proveden ve stávajícím rozsahu dle výkresu hromosvodu z r. 1978 a bude zkontrolován revizním technikem.
Součástí stavebních prací jsou odstranění veškerých nepotřebných konstrukcí, demontáže klempířských konstrukcí, příprava podkladu – stávajících asfaltových pásů (parotěsnící vrstvy), provedení spádové vrstvy z polystyrenových dílců, konstrukce pro zvedání atik z vodovzdorné překližky, oplechování atik a lemování střech, provedení stávajících prostupů novou skladbou střechy novými průchodkami, podrobněji viz projektová dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 675 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3732/summary
Kontaktní údaje
Ing. Dagmar Braunerová
dagmar.braunerova@ub.cz
+420 572 805 235
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 5.82 MB 17.05.2019 10:18:23
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 333.10 KB 21.05.2019 11:10:25
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 5.72 MB 08.08.2019 10:46:35
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 217.96 KB 08.08.2019 10:46:06
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 163.28 KB 08.08.2019 10:46:17
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 Zařazen 1 758 500,00 bez DPH - s DPH
REDAL AKTIV CZ s.r.o. 03331903 Zařazen 1 569 669,82 bez DPH - s DPH
Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. 26910519 Zařazen 1 479 338,96 bez DPH - s DPH
TEKR Servis s.r.o. 29451451 Zařazen 1 404 149,42 bez DPH - s DPH
SEADON s.r.o. 28601505 Zařazen 1 437 513,28 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TEKR Servis s.r.o. 29451451