Zateplení střešní konstrukce DPS Vančurova 17
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zateplení střešní konstrukce DPS Vančurova 17
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000646
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.05.2019 13:28:56
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Specifikace díla je stanovena v projektové dokumentaci pro prove-dení stavby „Zateplení DPS Vančurova 17“ vypracované firmou FAKO spol. s r.o., Kroměříž, 07/2013. Projektová dokumentace řeší kompletní zateplení objektu DPS, ale předmětem veřejné zakázky je pouze zateplení střešní konstrukce budov A a B vč. souvisejících konstrukcí a zařízení (atika, ochrana před bleskem) v rozsahu plnění daném výkazem výměr.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 913 573.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3161/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo smlouva o dílo 2.81 MB 27.05.2019 13:28:56
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data