Zateplení střešní konstrukce DPS Vančurova 17
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zateplení střešní konstrukce DPS Vančurova 17
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000646
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.05.2019 13:28:56
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Specifikace díla je stanovena v projektové dokumentaci pro prove-dení stavby „Zateplení DPS Vančurova 17“ vypracované firmou FAKO spol. s r.o., Kroměříž, 07/2013. Projektová dokumentace řeší kompletní zateplení objektu DPS, ale předmětem veřejné zakázky je pouze zateplení střešní konstrukce budov A a B vč. souvisejících konstrukcí a zařízení (atika, ochrana před bleskem) v rozsahu plnění daném výkazem výměr.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 913 573.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3161/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo smlouva o dílo 2.81 MB 27.05.2019 13:28:56


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
dodatek č. 1 smlouvy o dílo dodatek č. 1 smlouvy o dílo 3.71 MB 16.09.2019 14:14:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data