Koupaliště Mramotice - skluzavky
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Koupaliště Mramotice - skluzavky
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000647
Evidenční číslo VZ
VZ2019-026-MOL-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.05.2019 16:13:06
Lhůta pro podání nabídek
06.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž dvou ks skluzavek na koupališti v Mramoticích dle předložené specifikace. Součástí dodávky bude i zpracování prováděcí projektové dokumentace. Pro-jektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Skluzavky musí být opatřeny potřebnou certifikací a musí splňovat veškeré dotčené předpisy a normy odpovídající účelu využití a umís-tění.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3825/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY krycí list nabídky 15.66 KB 27.05.2019 16:13:06
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 14.59 KB 27.05.2019 16:13:06
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD závazný text SoD 62.63 KB 27.05.2019 16:13:06
Př.4_Dokumentace dokumentace 531.28 KB 27.05.2019 16:13:06
Př.5_JOSEPHINE_Návod účastníka JOSEPHINE - návod účastníka 949.02 KB 27.05.2019 16:13:06
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw JOSEPHINE_Technické a softwarové nároky 364.02 KB 27.05.2019 16:13:06
Výzva výzva k podání nabídky na VZMR 268.14 KB 27.05.2019 16:13:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data