Dodávka Ultralight karet
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka Ultralight karet
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000699
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.05.2019 12:40:20
Lhůta pro podání nabídek
21.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Ultralight karet“ je zhotovení a dodání elektronických čipových Karet Mifare typu C, včetně dopravy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3852/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
25.06.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 829.73 KB 30.05.2019 12:40:20
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.11 KB 30.05.2019 12:40:20
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 51.77 KB 30.05.2019 12:40:20
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 24.97 KB 30.05.2019 12:40:20
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Grafická úprava Karty a obalu 1.12 MB 30.05.2019 12:40:20
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství 21.57 KB 30.05.2019 12:40:20
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Seznam významných dodávek 37.23 KB 30.05.2019 12:40:20
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 97.00 KB 30.05.2019 12:40:20
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD - Dohoda o zachování mlčenlivosti 43.46 KB 30.05.2019 12:40:20
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 404.44 KB 03.06.2019 13:34:57
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 2 a č. 3 417.49 KB 05.06.2019 09:40:52
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 4 408.82 KB 13.06.2019 14:58:57
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 5 410.05 KB 17.06.2019 14:01:35
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Bonitex s.r.o. 28606183 Zařazen - bez DPH - s DPH
Integraf, s.r.o. 47451980 Zařazen - bez DPH - s DPH
BlackCard s.r.o. 26848066 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data