Tisk Slezskoostravských novin
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Tisk Slezskoostravských novin
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000657
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.05.2019 11:23:03
Lhůta pro podání nabídek
11.06.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je tisk Slezskoostravských novin (dále jen „SON“). SON jsou vydávány s měsíční periodicitou s výjimkou měsíce srpna každého kalendářního roku, tedy v počtu 11 čísel za kalendářní rok.
Každé číslo SON se bude tisknout v počtu 9000 kusů výtisků, při dodržení následujících parametrů každého čísla:
- Formát: 210 x 280 mm
- Rozsah: 16 celobarevných stran blok + 4 strany obálka
- Papír blok: bezdřevý ofset 80 g (tištěno na rotačce)
- Papír obálka: bezdřevý ofset 120 g
- Barevnost: 4/4 CMYK
- Vazba: V1 šitá
- Balení: po 50 kusech do folie.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 584 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
24.06.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 52.50 KB 31.05.2019 11:23:03
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo (obchodní podmínky) 296.31 KB 31.05.2019 11:23:03
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 360.10 KB 31.05.2019 11:23:03
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Profesní kvalifikační předpoklady 46.00 KB 31.05.2019 11:23:03
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 49.50 KB 31.05.2019 11:23:03
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 550.73 KB 31.05.2019 11:23:03
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data