Dodávka asfaltové kationaktivní emulze
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka asfaltové kationaktivní emulze
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000007
Evidenční číslo VZ
P19V00000024
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.07.2019 12:17:35
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy, na základě které bude docházet k dodávkám asfaltové kationaktivní emulze pro provádění výsprav vozovek tryskovou metodou (TURBO) pro Zadavatele. Nákupy emulze budou realizovány nepravidelně po dobu trvání Veřejné zakázky, vždy na základě aktuálních potřeb Zadavatele.

Zpřesňující a doplňující podmínky pro asfaltové emulze určené pro tryskovou metodu:
• Kationaktivní asfaltová emulze (označení C dle ČSN EN 1430)
• Druh pojiva - silniční asfalt (označení B dle ČSN EN 12591)
• Obsah pojiva 63-67 % (třída 7 dle ČSN EN 1428)
• Štěpitelnost třídy 3-5 dle 70 – 200 (ČSN EN 13075-1)
• Zbytek na sítě 0,5 mm £ 0,5 % hm. (ČSN EN 1429)
• Doba výtoku (40°C, otvor 2 mm) 15 - 70 s (ČSN EN 12846-1)
• Přilnavost k referenčnímu kamenivu min 75 % (ČSN EN 13614)
• Skladovací stabilita (zbytek na sítě 0,5 mm po 7 denním uložení £ 0,5 % hm (ČSN EN 1429)
• Materiály musí splňovat následující technické normy a technické podmínky:
o ČSN EN 13808 - Asfalty a asfaltová pojivá - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí,
o ČSN 73 6132 Stavba vozovek – Kationaktivní asfaltové emulze
o TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou vydané Ministerstvem dopravy,
o ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřiky a nátěry
o Další příslušné ČSN/ČSN EN.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/profile/silnice-lk-a-s
Kontaktní údaje
Ing. Denis Tomáš
Telefon: 736633883
E-mail: denis.tomas@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.06.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nabídky 455.32 KB 01.07.2019 12:17:35


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 9.55 MB 01.07.2019 12:17:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PARAMO a.s. 48173355 Zařazen Česká republika Ne 954 000,00 bez DPH
- s DPH
BITUNOVA spol. s r. o. 49433601 Zařazen Česká republika Ne 900 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BITUNOVA spol. s r. o. 49433601 2019 1 000 000,00 bez DPH
- s DPH
432 800,00 bez DPH
- s DPH