Výstavba kanalizace ul. Promenádní
Obec Těrlicko

Informace

Název veřejné zakázky
Výstavba kanalizace ul. Promenádní
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000006
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.07.2019 16:04:08
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Jedná se o odkanalizování ulice Promenádní gravitační kanalizací s napojením do nové kanalizační čerpací stanice (ČSOV), která je umístěna do nejnižšího místa ulice Promenádní a navazující tlakovou částí kanalizace napojenou do stávajícího gravitačního řadu. Nová splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci obce, která se nachází nedaleko plánované stavby.
Stavba kanalizace je členěna na 3 objekty - SO 01, SO 02 a SO 03. Objekt SO 01 – gravitační stoka kanalizace v délce cca 120 m. Objekt SO 02 – Výtlaková stoka kanalizace + ČSOV + havarijní přepad, v délce cca 180 m. Objekt SO 03 – veřejná část přípojek, cca 100m. Projekt je řešen uvedeným způsobem z hlediska technologického, aby byl projekt finančně rentabilní a ekonomicky provozuschopný.
Druh zadávacího řízení
-
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Obec Těrlicko
Májová 474/16
73542, Těrlicko
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Ing. Petra Hlisnikovská
Telefon: 556205764
E-mail: petra.hlisnikovska@terlicko.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Těrlicko
IČO
00297666
DIČ
CZ00297666
Poštovní adresa
Májová 474/16
735 42, Těrlicko
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-041542
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00297666

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 330.78 KB 11.12.2019 12:34:54


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva MSK x Obec - Výstavba kanalizace ul. Promenádní Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK 921.54 KB 01.07.2019 16:04:08
Smlouva o dílo - Výstavba kanalizace ul. Promenádní 3.64 MB 09.07.2019 13:31:05


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 29.24 KB 06.12.2019 13:34:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data