Výstavba kanalizace ul. Promenádní
Obec Těrlicko

Informace

Název veřejné zakázky
Výstavba kanalizace ul. Promenádní
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000006
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.07.2019 16:04:08
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Jedná se o odkanalizování ulice Promenádní gravitační kanalizací s napojením do nové kanalizační čerpací stanice (ČSOV), která je umístěna do nejnižšího místa ulice Promenádní a navazující tlakovou částí kanalizace napojenou do stávajícího gravitačního řadu. Nová splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci obce, která se nachází nedaleko plánované stavby.
Stavba kanalizace je členěna na 3 objekty - SO 01, SO 02 a SO 03. Objekt SO 01 – gravitační stoka kanalizace v délce cca 120 m. Objekt SO 02 – Výtlaková stoka kanalizace + ČSOV + havarijní přepad, v délce cca 180 m. Objekt SO 03 – veřejná část přípojek, cca 100m. Projekt je řešen uvedeným způsobem z hlediska technologického, aby byl projekt finančně rentabilní a ekonomicky provozuschopný.
Druh zadávacího řízení
-
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Obec Těrlicko
Májová 474/16
73542, Těrlicko
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Ing. Petra Hlisnikovská
Telefon: 556205764
E-mail: petra.hlisnikovska@terlicko.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Těrlicko
IČO
00297666
DIČ
CZ00297666
Poštovní adresa
Májová 474/16
735 42, Těrlicko
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-041542
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00297666

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva MSK x Obec - Výstavba kanalizace ul. Promenádní Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK 921.54 KB 01.07.2019 16:04:08
Žádná starší verze
Smlouva o dílo - Výstavba kanalizace ul. Promenádní 3.64 MB 09.07.2019 13:31:05
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data