Obnova kapličky v Kasárnách
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova kapličky v Kasárnách
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000656
Evidenční číslo VZ
VZ2019-034-MOL-ITS
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.07.2019 13:04:22
Lhůta pro podání nabídek
17.07.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kapličky v obci Kasárna.
Součástí rekonstrukce je vybudování nové elektroinstalace a úprava přilehlého pozemku v rámci stávajících zpevněných a zatravněných ploch, posun sochy sv. Jana Nepomuckého vč. jejího restaurování dle přiloženého restaurátorského záměru a venkovní nasvětlení kap-le.
Autorem zpracované dokumentace pro provedení stavebních úprav je Ing. arch. Jaroslav Poláček, Znojmo, pro provedení elektroinstala-ce Ing. J. Kosík, Znojmo. Autorem restaurátorského záměru je Mg.A. Jan Korecký, ak. soch. a rest., Prachatice.
Na realizaci akce bude poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravské-ho kraje.
Specifikace díla je stanovena v projektových dokumentacích, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 452 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4217/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
12.08.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky Odkaz na stažení zadávací dokumentace: https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4217/summary 271.90 KB 04.07.2019 13:04:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data