Dodávky autolaku s odstínem NCS S1555-B10G
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávky autolaku s odstínem NCS S1555-B10G
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000713
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.07.2019 14:23:49
Lhůta pro podání nabídek
25.07.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou:
a.) dodávky autolaku s odstínem NCS S1555-B10G (dále také jen „zboží“ nebo „předmět plnění“) v rozsahu a členění dle zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“);
b.) dodávky potřebných komponentů pro přípravu povrchu k lakování;
c.) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4231/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 759.99 KB 08.07.2019 14:23:49
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.06 KB 08.07.2019 14:23:49
Příloha č. 2 ZD_Návrh Rámcové kupní smlouvy 41.57 KB 08.07.2019 14:23:49
Příloha č. 3 ZD_Základní_požadavky_k_zajištění_BOZP 49.17 KB 08.07.2019 14:23:49
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 107.45 KB 08.07.2019 14:23:49
Příloha č. 5 ZD_Ceník barev 83.35 KB 08.07.2019 14:23:49
Příloha č. 6 ZD_Limitní obsahy těk. organických látek 83.08 KB 08.07.2019 14:23:49
Příloha č. 7 ZD_Postup při doladění odstínu NCS S1555-B10G 93.88 KB 08.07.2019 14:23:49
Příloha č. 8 ZD_Modelový příklad 83.76 KB 08.07.2019 14:23:49
Příloha č. 9 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.57 KB 08.07.2019 14:23:49


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva 839.25 KB 18.09.2019 14:13:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
COLORLAK, a.s. 49444964 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
ŽÁRSKÝ s.r.o. 25900111 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
JANKŮ AUTOLAKY s.r.o. 27764419 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
FITA CARSYSTEM s.r.o. 36710920 Zařazen Slovenská republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FITA CARSYSTEM s.r.o. 36710920