Tisk Slezskoostravských novin
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Tisk Slezskoostravských novin
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000662
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.07.2019 09:03:33
Lhůta pro podání nabídek
29.07.2019 15:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je tisk Slezskoostravských novin (dále jen „SON“). SON jsou vydávány s měsíční periodicitou s výjimkou měsíce srpna každého kalendářního roku, tedy v počtu 11 čísel za kalendářní rok.
Každé číslo SON se bude tisknout v počtu 9000 kusů výtisků, při dodržení následujících parametrů každého čísla:
- Formát: 210 x 280 mm
- Rozsah: 16 celobarevných stran blok + 4 strany obálka
- Papír blok: bezdřevý ofset 80 g
- Papír obálka: bezdřevý ofset 120 g
- Barevnost: 4/4 CMYK
- Vazba: V1 šitá
- Balení: po 50 kusech do folie.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 584 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 52.50 KB 17.07.2019 09:03:33
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) 300.06 KB 17.07.2019 09:03:33
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 360.10 KB 17.07.2019 09:03:33
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Profesní způsobilost 46.00 KB 17.07.2019 09:03:33
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 49.50 KB 17.07.2019 09:03:33
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 552.27 KB 17.07.2019 09:03:33
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - Tisk SON 198.06 KB 05.09.2019 14:45:11
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Kartis + Co s.r.o. 25861441 Zařazen - bez DPH - s DPH
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 Zařazen - bez DPH - s DPH
TISK CENTRUM s.r.o. 26263564 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 2019 24 890,00 bez DPH
- s DPH
99 560,00 bez DPH
- s DPH