Obnova místa aktivního a pasivního odpočinku ,,Skalka"
Obec Oborná

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova místa aktivního a pasivního odpočinku ,,Skalka"
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.07.2019 14:26:58
Lhůta pro podání nabídek
07.08.2019 16:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks přístřešků, vč. zpevněné plochy, výstavba oplocení, výsadba zeleně, dodávka zemní trampolíny, ruských kuželek a herního prvku Labyrint, dodávka mobiliáře (lavičky, stoly, stojany na kola, odpadkové koše), terénní úpravy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, zejména seznam herních prvků, specifikace jednotlivých prvků, rozsah prací, je obsažena v části II. – Technická specifikace a v příloze č. 5 – Položkový rozpočet této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 070 556.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Oborná
Oborná 80/
79201, Oborná
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Obecní úřad Oborná, Oborná 80, 792 01 Bruntál
Kontaktní údaje
Anna Fischerová
Telefon: 554716722
E-mail: starosta@oborna.eu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Oborná
IČO
00846520
DIČ
-
Poštovní adresa
Oborná 80/
792 01, Oborná
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-025381
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00846520

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 471.07 KB 22.07.2019 14:26:58
Zadávací_dokumentace_Oborná 2.12 MB 22.07.2019 14:26:58
Př. č. 1_Krycí list nabídky 40.50 KB 22.07.2019 14:26:58
Př. č. 2_Smlouva o dílo 41.50 KB 22.07.2019 14:26:58
Př. č. 3_Obchodní_podmínky 2.89 MB 22.07.2019 14:26:58
Př. č. 4_Čestné prohlášení_zákl. kval. předpoklady 36.50 KB 22.07.2019 14:26:58
Př. č. 5_položkový rozpočet 14.66 KB 22.07.2019 14:26:58


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Upřesnění zadávací dokumentace 198.95 KB 31.07.2019 14:20:13


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 3.45 MB 21.08.2019 15:48:07
Faktura 415.46 KB 10.12.2019 09:57:26
Potvrzení o úhradě faktury 72.93 KB 10.12.2019 10:16:59


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data