Obnova místa aktivního a pasivního odpočinku ,,Skalka"
Obec Oborná

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova místa aktivního a pasivního odpočinku ,,Skalka"
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.07.2019 14:26:58
Lhůta pro podání nabídek
07.08.2019 16:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks přístřešků, vč. zpevněné plochy, výstavba oplocení, výsadba zeleně, dodávka zemní trampolíny, ruských kuželek a herního prvku Labyrint, dodávka mobiliáře (lavičky, stoly, stojany na kola, odpadkové koše), terénní úpravy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, zejména seznam herních prvků, specifikace jednotlivých prvků, rozsah prací, je obsažena v části II. – Technická specifikace a v příloze č. 5 – Položkový rozpočet této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 070 556.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Oborná
Oborná 80/
79201, Oborná
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Obecní úřad Oborná, Oborná 80, 792 01 Bruntál
Kontaktní údaje
Anna Fischerová
Telefon: 554716722
E-mail: starosta@oborna.eu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Oborná
IČO
00846520
DIČ
-
Poštovní adresa
Oborná 80/
792 01, Oborná
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-025381
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00846520

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 471.07 KB 22.07.2019 14:26:58
Žádná starší verze
Zadávací_dokumentace_Oborná 2.12 MB 22.07.2019 14:26:58
Žádná starší verze
Př. č. 1_Krycí list nabídky 40.50 KB 22.07.2019 14:26:58
Žádná starší verze
Př. č. 2_Smlouva o dílo 41.50 KB 22.07.2019 14:26:58
Žádná starší verze
Př. č. 3_Obchodní_podmínky 2.89 MB 22.07.2019 14:26:58
Žádná starší verze
Př. č. 4_Čestné prohlášení_zákl. kval. předpoklady 36.50 KB 22.07.2019 14:26:58
Žádná starší verze
Př. č. 5_položkový rozpočet 14.66 KB 22.07.2019 14:26:58
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Upřesnění zadávací dokumentace 198.95 KB 31.07.2019 14:20:13
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 3.45 MB 21.08.2019 15:48:07
Žádná starší verze
Faktura 415.46 KB 10.12.2019 09:57:26
Žádná starší verze
Potvrzení o úhradě faktury 72.93 KB 10.12.2019 10:16:59
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data