Rekonstrukce kotelny Městského divadla Znojmo
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce kotelny Městského divadla Znojmo
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000658
Evidenční číslo VZ
VZ-2019-035-DRZ-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.07.2019 12:38:38
Lhůta pro podání nabídek
05.08.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je zhotovení stavebních prací „Rekonstrukce kotelny Městského Divadla Znojmo nám. Republiky 916/20, Znojmo“, dle projektové dokumentace zpracované Ivo Hosem, Grešlové Mýto 49, 671 56 Grešlové Mýto.
Stavba obsahuje drobné stavební úpravy, rozvody elektro - MAR + silnoproud, nová technologie vytápění, úpravy domovního plynovodu.

Součástí plnění jsou dále práce i povinnosti vycházející z výkazů výměr, návrhu smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 859 179.33 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4276/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data