Dodávka elektrických tabulových nůžek na plech II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka elektrických tabulových nůžek na plech II.
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000724
Evidenční číslo VZ
NR-90-19-PŘ-To
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.08.2019 06:26:21
Lhůta pro podání nabídek
29.08.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
a) dodávka elektrických tabulových nůžek na plech, splňující požadavky uvedené v technické specifikaci, která tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace (dále jen ZD).
Součástí předmětu plnění je také doprava na místo plnění, montáž a zprovoznění zboží. Zboží bude plně funkční, nové, nepoužité viz bod 8. Kupní smlouvy (dále jen smlouva), která je Přílohou č. 2 ZD.

b) poskytnutí příslušné technické a personální podpory. Při přejímce předmětu plnění, předá prodávající kupujícímu související dokumentaci, zejména návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce a další plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy (bod 7.), která je Přílohou č. 2 této ZD;
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4664/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace 47.27 KB 15.08.2019 06:26:21
Příloha č. 2 ZD Kupní smlouva 37.16 KB 15.08.2019 06:26:21
Příloha č. 3 ZD- Základní požadavky k zajištění BOZP 56.63 KB 15.08.2019 06:26:21
Příloha č. 4 ZD Vymezeni obchodního tajemství prodávajícího 97.43 KB 15.08.2019 06:26:21
Příloha č. 5 ZD Vzor čestného prohlášení 24.49 KB 15.08.2019 06:26:21
Příloha č. 6 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.27 KB 15.08.2019 06:26:21
ZD 2.65 MB 15.08.2019 06:26:21


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 339.74 KB 23.08.2019 11:11:54


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva 141.71 KB 22.10.2019 13:29:51
Verze 1 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10003966 128.25 KB 02.09.2019 09:43:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
FORMETAL s r.o. 48035122 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
INTERNOVA-CZ GmbH, spol. s r.o. 49452266 Zařazen Česká republika Ne 359 061,00 bez DPH
- s DPH
BOUKAL s r.o. 04229282 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
BRIXTON profi s r.o. 04109554 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
INTERNOVA-CZ GmbH, spol. s r.o. 49452266 15.01.2020 359 061,00 bez DPH
- s DPH
359 061,00 bez DPH
- s DPH