Dodávka elektrických tabulových nůžek na plech II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka elektrických tabulových nůžek na plech II.
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000724
Evidenční číslo VZ
NR-90-19-PŘ-To
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.08.2019 06:26:21
Lhůta pro podání nabídek
29.08.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
a) dodávka elektrických tabulových nůžek na plech, splňující požadavky uvedené v technické specifikaci, která tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace (dále jen ZD).
Součástí předmětu plnění je také doprava na místo plnění, montáž a zprovoznění zboží. Zboží bude plně funkční, nové, nepoužité viz bod 8. Kupní smlouvy (dále jen smlouva), která je Přílohou č. 2 ZD.

b) poskytnutí příslušné technické a personální podpory. Při přejímce předmětu plnění, předá prodávající kupujícímu související dokumentaci, zejména návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce a další plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy (bod 7.), která je Přílohou č. 2 této ZD;
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4664/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace 47.27 KB 15.08.2019 06:26:21
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Kupní smlouva 37.16 KB 15.08.2019 06:26:21
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD- Základní požadavky k zajištění BOZP 56.63 KB 15.08.2019 06:26:21
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD Vymezeni obchodního tajemství prodávajícího 97.43 KB 15.08.2019 06:26:21
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Vzor čestného prohlášení 24.49 KB 15.08.2019 06:26:21
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.27 KB 15.08.2019 06:26:21
Žádná starší verze
ZD 2.65 MB 15.08.2019 06:26:21
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 339.74 KB 23.08.2019 11:11:54
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10003966 128.25 KB 02.09.2019 09:43:23
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data