Provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů a technická pomoc při správě a údržbě mostních objektů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů a technická pomoc při správě a údržbě mostních objektů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000661
Evidenční číslo VZ
Z2019-028902
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.08.2019 07:20:10
Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění hlavních mostních prohlídek (dále také „HMP“) na silničních mostech v Libereckém kraji, které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě zadavatele na základě uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců.
Zadavatel člení spravované území na oblast Západ a oblast Východ. Správu mostních objektů vykonává v každé oblasti vždy jeden mostmistr zadavatele. Zadavatel má k 1. 6. 2019 ve své správě celkem 653 mostů, které jsou zadavatelem z hlediska HMP rozděleny do sedmi kategorií.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 428 500.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4699/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 98.47 KB 22.08.2019 07:20:10
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Seznam mostů 47.60 KB 22.08.2019 07:20:10
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 81.00 KB 22.08.2019 07:20:10
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 35.14 KB 22.08.2019 07:20:10
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů 14.83 KB 22.08.2019 07:20:10
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Krycí list 24.39 KB 22.08.2019 07:20:10
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů 18.69 KB 22.08.2019 07:20:10
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Seznam techniků 26.89 KB 22.08.2019 07:20:10
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Elektronická komunikace 37.89 KB 22.08.2019 07:20:10
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 83.55 KB 17.12.2019 09:14:41
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.31 MB 09.12.2019 09:34:19
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data