Provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů a technická pomoc při správě a údržbě mostních objektů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů a technická pomoc při správě a údržbě mostních objektů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000661
Evidenční číslo VZ
Z2019-028902
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.08.2019 07:20:10
Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění hlavních mostních prohlídek (dále také „HMP“) na silničních mostech v Libereckém kraji, které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě zadavatele na základě uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců.
Zadavatel člení spravované území na oblast Západ a oblast Východ. Správu mostních objektů vykonává v každé oblasti vždy jeden mostmistr zadavatele. Zadavatel má k 1. 6. 2019 ve své správě celkem 653 mostů, které jsou zadavatelem z hlediska HMP rozděleny do sedmi kategorií.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 428 500.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4699/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 98.47 KB 22.08.2019 07:20:10
Příloha č. 1 Seznam mostů 47.60 KB 22.08.2019 07:20:10
Příloha č. 2 Smlouva 81.00 KB 22.08.2019 07:20:10
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 35.14 KB 22.08.2019 07:20:10
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů 14.83 KB 22.08.2019 07:20:10
Příloha č. 5 Krycí list 24.39 KB 22.08.2019 07:20:10
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů 18.69 KB 22.08.2019 07:20:10
Příloha č. 7 Seznam techniků 26.89 KB 22.08.2019 07:20:10
Příloha č. 8 Elektronická komunikace 37.89 KB 22.08.2019 07:20:10


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 83.55 KB 17.12.2019 09:14:41


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.31 MB 09.12.2019 09:34:19


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2020 25.02 KB 17.02.2021 13:31:45


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data