Dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000727
Evidenční číslo VZ
Z2019-029608
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.08.2019 12:22:14
Lhůta pro podání nabídek
25.09.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice, včetně uvedení zařízení do provozu. Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4738/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 920.83 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky 145.60 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení 22.81 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Návrh smlouvy o dílo 47.50 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace 105.69 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.78 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.06 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Ceník mazníků 11.11 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD - Ovládání a dohledu mazníků DPO 512.60 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD - Seznam významných dodávek 39.27 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 95.68 KB 26.08.2019 12:22:14
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 480.39 KB 09.09.2019 10:52:09
Žádná starší verze
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 493.35 KB 11.09.2019 10:46:14
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace oprava 20190911 105.67 KB 11.09.2019 10:46:55
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data