ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ JILEMNICE HRABAČOV 2019 - 2020
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ JILEMNICE HRABAČOV 2019 - 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2019-015730
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.08.2019 13:42:27
Lhůta pro podání nabídek
09.09.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi Zadavatelem v provozovně vybraného dodavatele. Předmětem plnění Veřejné zakázky není dodání asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Zadavatel zajišťuje dopravu směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii.

Bližší specifikace asfaltové směsi, jakož i dalších práv a povinností smluvních stran, je součástí závazného návrhu Smlouvy. V případě, že účastník nedisponuje příslušnými normami, budou mu tyto poskytnuty Zadavatelem bezplatně na vyžádání.

Předpokládané objemy jednotlivých typů asfaltové směsi jsou uvedeny v soupisu dodávek k ocenění, který tvoří přílohu Smlouvy. Zadavatel není povinen čerpat jakýkoli minimální objem dodávek.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 610 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4752/summary
Kontaktní údaje
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 487.30 KB 26.08.2019 13:42:27
Příloha č. 01 - Závazný návrh smlouvy 44.01 KB 26.08.2019 13:42:27
Příloha č. 01 Smlouvy - Soupis dodávek k ocenění 11.17 KB 26.08.2019 13:42:27
Příloha č. 02 - Vzor krycího listu 23.91 KB 26.08.2019 13:42:27
Příloha č. 03 - Seznam poddodavatelů 19.91 KB 26.08.2019 13:42:27
Příloha č. 04 - Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 30.51 KB 26.08.2019 13:42:27


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 599.09 KB 15.10.2019 12:01:23


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.03 MB 15.10.2019 12:01:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
M - SILNICE a.s. 42196868 Zařazen Česká republika Ne 1 746 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
M - SILNICE a.s. 42196868 2019 - bez DPH
- s DPH
467 107,20 bez DPH
- s DPH