ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ JILEMNICE HRABAČOV 2019 - 2020
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ JILEMNICE HRABAČOV 2019 - 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2019-015730
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.08.2019 13:42:27
Lhůta pro podání nabídek
09.09.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi Zadavatelem v provozovně vybraného dodavatele. Předmětem plnění Veřejné zakázky není dodání asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Zadavatel zajišťuje dopravu směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii.

Bližší specifikace asfaltové směsi, jakož i dalších práv a povinností smluvních stran, je součástí závazného návrhu Smlouvy. V případě, že účastník nedisponuje příslušnými normami, budou mu tyto poskytnuty Zadavatelem bezplatně na vyžádání.

Předpokládané objemy jednotlivých typů asfaltové směsi jsou uvedeny v soupisu dodávek k ocenění, který tvoří přílohu Smlouvy. Zadavatel není povinen čerpat jakýkoli minimální objem dodávek.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 610 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4752/summary
Kontaktní údaje
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 487.30 KB 26.08.2019 13:42:27
Žádná starší verze
Příloha č. 01 - Závazný návrh smlouvy 44.01 KB 26.08.2019 13:42:27
Žádná starší verze
Příloha č. 01 Smlouvy - Soupis dodávek k ocenění 11.17 KB 26.08.2019 13:42:27
Žádná starší verze
Příloha č. 02 - Vzor krycího listu 23.91 KB 26.08.2019 13:42:27
Žádná starší verze
Příloha č. 03 - Seznam poddodavatelů 19.91 KB 26.08.2019 13:42:27
Žádná starší verze
Příloha č. 04 - Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 30.51 KB 26.08.2019 13:42:27
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data