Stavební úpravy objektu Turistické základny Vrbno – Železná
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy objektu Turistické základny Vrbno – Železná
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000009
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.08.2019 15:54:43
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy objektu Turistické základny Vrbno - Železná“, podle předané realizační projektové dokumentace z prosince 2017 zpracované hlavním projektantem: Ing. Josef Kovář, Na Nivách 1360, 783 91 Uničov a dle přiloženého a zhotovitelem oceněného položkového výkazu výměr.

Stavba není členěna na více stavebních objektů či technických, nebo technologických zařízení.
Stavba je však členěna do tří stavebních etap výstavby:
1. etapa – stavební úpravy podkroví objektu
2. etapa – stavební úpravy sociálního zařízení
3. etapa – rekonstrukce elektroinstalace kuchyně

Předmětem výzvy k podání nabídek a následné realizace je pouze:
3. etapa – rekonstrukce elektroinstalace kuchyně
dle přiloženého a zhotovitelem oceněného položkového výkazu výměr (Příloha č. 6 – Výkaz výměr)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Ing. Gabriela Pražáková
Telefon: 554 706 195
E-mail: gabriela.prazakova@mubruntal.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 271.03 KB 27.08.2019 15:54:43


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 127.85 KB 27.08.2019 15:54:43
Dodatek č. 1 127.96 KB 14.11.2019 09:15:45


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše uhrazené ceny po ukončení plnění VZ 257.82 KB 20.12.2019 07:27:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Obchodní centrum SAN s.r.o. 02241943 Zařazen Česká republika Ne 1 120 734,33 bez DPH
- s DPH
Agist s.r.o. 29445671 Zařazen Česká republika Ne 1 353 807,45 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Obchodní centrum SAN s.r.o. 02241943 2019 1 411 769,33 bez DPH
1 708 240,89 s DPH
1 411 769,33 bez DPH
1 708 240,89 s DPH