NÁKUP OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ II
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
NÁKUP OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ II
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000012
Evidenční číslo VZ
P19V00000031
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.09.2019 16:31:00
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy, na základě které bude docházet k dodávkám osobních ochranných pracovních prostředků pro Zadavatele.

Specifikace položek zboží a přepokládaný počet kusů, jež Zadavatel předpokládá odebrat na základě Rámcové smlouvy, jsou uvedeny v příloze č. 1 Rámcové smlouvy – Cenová nabídka a technická specifikace, která tvoří nedílnou součást Rámcové smlouvy (dále jen „Příloha č. 1 Rámcové smlouvy“). Součástí dodávky je opatření zboží logem Zadavatele, pokud tak Příloha č. 1 Rámcové smlouvy stanoví. Základní specifikace loga je součástí přílohy č. 2 Rámcové smlouvy - Specifikace loga na pracovních oděvech (dále jen „Příloha č. 2 Rámcové smlouvy“).

Zadavatelem požadované zboží musí splňovat požadavky dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Nákupy zboží budou realizovány nepravidelně po dobu trvání Veřejné zakázky dle bodu 4.4. této Výzvy, vždy na základě aktuálních potřeb Zadavatele. Množství kusů uvedené v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy slouží pouze pro stanovení celkové nabídkové ceny a následně cenovému srovnání nabídek.

U zboží, jež je specifikováno v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy, je účastník povinen garantovat uvedenou jednotkovou cenu a schopnost dodání po celou dobu trvání Veřejné zakázky, a to i nad rámec množství, jež je definováno v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy.

V případě, že účastník v průběhu realizace Veřejné zakázky nebude schopen zajistit požadované zboží uvedené v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy, je povinen zajistit dodání zboží za stejných cenových podmínek, stejných nebo vyšších parametrů, jež jsou uvedeny u konkrétní položky v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Tato náhrada ovšem podléhá předchozímu schválení ze strany Zadavatele.

Objednávání zboží bude probíhat na základě objednávek zasílaných prostřednictvím
e-mailu s doručenkou. Přijetí každé objednávky bude Objednateli potvrzeno nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení písemně (postačující bude e-mailová forma).

Podrobný průběh zadávání dílčích veřejných zakázek prováděných na základě dílčích objednávek Zadavatele, jakož i další obchodní a platební podmínky, jsou upraveny v závazném návrhu Rámcové smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 980 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/profile/silnice-lk-a-s
Kontaktní údaje
Ing. Denis Tomáš
Telefon: 736633883
E-mail: denis.tomas@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nabídky 308.24 KB 06.09.2019 16:31:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.01 MB 06.09.2019 16:31:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
CANIS PLUS s.r.o., 26846641 Zařazen Česká republika Ne 1 896 978,00 bez DPH
- s DPH
Čipro Ž B, v.o.s. 64650839 Zařazen Česká republika Ne 1 979 797,20 bez DPH
- s DPH
OSAPO, s.r.o. 25022946 Vyřazen Česká republika Ne 1 868 824,10 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
CANIS PLUS s.r.o., 26846641 2019 1 896 978,00 bez DPH
- s DPH
486 520,50 bez DPH
- s DPH