VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÉM DOMĚ KRYLOVA 528_14
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÉM DOMĚ KRYLOVA 528_14
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.09.2019 14:04:44
Lhůta pro podání nabídek
15.10.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Výměna stávajících rozvodů vody TÚV, SV a cirkulace
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
66902, Znojmo
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/promoter/tender/5063/
Kontaktní údaje
Dagmar Dokulilová
Telefon: 733648194
E-mail: dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva výzva k podání nabídky 1.01 MB 27.09.2019 15:01:58
Verze 1 výzva k podání nabídky 15.43 KB 27.09.2019 14:04:44
krycí list příloha č.1 21.33 KB 27.09.2019 14:04:44
Žádná starší verze
čestné prohlášení příloha č.2 25.00 KB 27.09.2019 14:04:44
Žádná starší verze
smlouva o dílo návrh smlouvy o dílo 34.61 KB 27.09.2019 14:04:44
Žádná starší verze
Položkový rozpočet výkaz výměr 70.95 KB 27.09.2019 14:04:44
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data