VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÉM DOMĚ KRYLOVA 528_14
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÉM DOMĚ KRYLOVA 528_14
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000003
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.09.2019 14:04:44
Lhůta pro podání nabídek
15.10.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Výměna stávajících rozvodů vody TÚV, SV a cirkulace
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
66902, Znojmo
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/promoter/tender/5063/
Kontaktní údaje
Dagmar Dokulilová
Telefon: 733648194
E-mail: dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva výzva k podání nabídky 1.01 MB 27.09.2019 15:01:58
Verze 1 výzva k podání nabídky 15.43 KB 27.09.2019 14:04:44
krycí list příloha č.1 21.33 KB 27.09.2019 14:04:44
čestné prohlášení příloha č.2 25.00 KB 27.09.2019 14:04:44
smlouva o dílo návrh smlouvy o dílo 34.61 KB 27.09.2019 14:04:44
Položkový rozpočet výkaz výměr 70.95 KB 27.09.2019 14:04:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data