VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÝCH DOMECH WERICHOVA 550 - 555
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÝCH DOMECH WERICHOVA 550 - 555
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000008
Evidenční číslo VZ
VZ/SNMZ/II/23/2019
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.10.2019 13:23:28
Lhůta pro podání nabídek
18.10.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
výměna stávajících rozvodů vody TÚV, SV a cirkulace
V případě zájmu o účast ve veřejné aukci prosím o zaslání žádosti na email dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
221 040.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5137/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
31.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list 21.37 KB 04.10.2019 13:23:28
výzva výzva k podání nabídky 1.00 MB 04.10.2019 13:23:28
smlouva o dílo návrh smlouvy o dílo 34.61 KB 04.10.2019 13:23:28
Položkový rozpočet Upozorňujeme, že se jedná se o výkaz výměr na jednu stoupačku, celkem se tedy jedná o dvanáct stoupaček. 68.39 KB 04.10.2019 13:23:28
čestné prohlášení čestné prohlášení 25.04 KB 04.10.2019 13:23:28
technická specifikace technická specifikace 13.49 KB 04.10.2019 14:46:08


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo smlouva o dílo 4.74 MB 27.11.2019 12:51:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Profiteam topení -voda-plyn s.r.o. 28287967 Zařazen Česká republika Ne 205 558,00 bez DPH
236 391,70 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data