Nákup výpočetní techniky pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup výpočetní techniky pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000664
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.10.2019 16:53:25
Lhůta pro podání nabídek
01.11.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem koupě je výpočetní technika včetně příslušenství a softwarové vybavení, konkrétně:
a) 8 ks počítačové sestavy s monitorem včetně příslušenství a softwarového vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 6 a č. 8 výzvy,
b) 13 ks notebooků včetně příslušenství a softwarového vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 7 a č. 9 výzvy,
c) 2 ks switchů dle specifikace uvedené v příloze č. 10 výzvy,
d) 1 ks KVM přepínače dle specifikace uvedené v příloze č. 10 výzvy,
e) 2 ks multifunkčních zařízení a 1 ks tiskáren uvedené v příloze č. 11 výzvy.

Součástí předmětu koupě jsou i veškeré doklady vztahující se k němu, zejména:
- technická dokumentace,
- návody k použití (manuály), v tištěné nebo elektronické podobě v českém nebo anglickém jazyce.

Součástí předmětu koupě je jeho doprava do místa plnění.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
08.11.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data