VÁNOČNÍ STÁNKY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
VÁNOČNÍ STÁNKY
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000689
Evidenční číslo VZ
180/ID239/2019
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.11.2019 10:55:28
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky VÁNOČNÍ STÁNKY je dodávka a montáž 15 ks prodejních stánků určených pro různé sezónní akce (jarmarky, trh, apod.).

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• přílohou č. 3 této Zadávací dokumentace (nákres);
• výkazem výměr (Soupisem dodávek a služeb, viz příloha č. 2 této Zadávací dokumentace), resp. návrhu Kupní smlouvy (příloha č. 1 této Zadávací dokumentace), jež jsou nedílnou součástí jako přílohy této Zadávací dokumentace.

Druh řízení: uzavřené řízení dle čl. 7 písm. c) Směrnice č. 5/2019, o zadávání veřejných zakázek
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_VÁNOČNÍ STÁNKY 139.49 KB 20.11.2019 10:55:28
Žádná starší verze
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_VÁNOČNÍ STÁNKY 195.17 KB 20.11.2019 10:55:28
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva_THERMO HOME group a.s._Vánoční stánky 4.62 MB 11.12.2019 08:18:54
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
THERMO HOME group a.s. 28318463 Zařazen - bez DPH 963 094,00 s DPH
DEPEGE, s.r.o. 29371741 Zařazen - bez DPH 1 236 600,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
THERMO HOME group a.s. 28318463 Ukončení plnění 9.12.2019 795 945,00 bez DPH
963 094,00 s DPH
795 944,62 bez DPH
963 093,00 s DPH