Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, obor servis kotelen
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, obor servis kotelen
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000668
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.11.2019 11:35:03
Lhůta pro podání nabídek
03.12.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav a údržby domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, v oboru servisu kotelen.

Jedná se zejména o:
• zjištění příčin závad na systémech centrálního vytápění a systémech ohřevu TV a jejich odstranění, opravu plynových kotlů, opravu systémů ohřevu TV v kotelnách, opravu a seřízení regulace systémů ÚT a TV, opravy a servis technologie v kotelnách (kotle, zásobníky TV, čerpadla, armatury, rozvody ÚT, TV, CTV, expanzní systém, systém automatického doplňování vody, měřící zařízení, čidla, rozvaděče, komponenty regulace apod.),
• 1 x ročně provedení odborných servisních prohlídek kompletního zařízení kotelny,
• revize elektroinstalace a plynoinstalace v kotelnách v termínech určených dle platných předpisů,
• porevizní opravy apod.

Součástí servisu plynových spotřebičů a kotlů je i servis jejich strojního zařízení, jako je MaR, filtry plynu, ÚT a TV, kontrola zásobníků TV, jejich odkalení, doplňovací změkčovací zařízení, oběhová a cirkulační čerpadla, kontrola a čištění větracích otvorů a mřížek pro jednotlivé prostory, ve kterých jsou tepelné zdroje na plynná paliva umístěny. U zdroje na dřevní pelety se provádí kontrola celého strojního zařízení vč. zásobníků, MaR, protipožárního zařízení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.01.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 61.00 KB 22.11.2019 11:35:03
Příloha č. 2 - Rámcová dohoda o dílo 663.23 KB 22.11.2019 11:35:03
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 587.51 KB 22.11.2019 11:35:03
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 22.11.2019 11:35:03
Příloha č. 5 - Seznam tepelných zdrojů 239.87 KB 22.11.2019 11:35:03
Výzva k podání nabídky 746.18 KB 22.11.2019 11:35:03


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohoda o dílo 747.96 KB 16.01.2020 14:35:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Jiří Kačírek 42881871 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Jiří Kačírek 42881871 3 000 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH