Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000033
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.12.2019 08:57:44
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh)
v předpokládaném souhrnném množství 46 200 MWh pro rok 2020, ve složení 11 668 MWh
v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 34 532 MWh v režimu velkoodběr (2. část
veřejné zakázky).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Zemní plyn - kód CPV: 09123000-7
Celková cena za dodávku zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí
5 460 624,- Kč bez DPH (jednotková cena komodity zemní plyn činí 468,- Kč/MWh)
a celková cena za dodávku zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) činí
15 988 316,- Kč bez DPH Qednotková cena komodity zemní plyn činí 463,- Kč/MWh).
Celková cena zakázky činí 21 448 940,- Kč bez DPH.
Druh zadávacího řízení
Jednací řízení bez uveřejnění
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
66902, Znojmo
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
ČMKB Kladno
nám Sítná 3127
27201 Kladno
Kontaktní údaje
Dagmar Dokulilová
Telefon: 733648194
E-mail: dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.59 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Závěrkový list PL-20191112-1389-1 3.82 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-4 3.93 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1389-2 (Znojemská tepelná) 4.02 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-1 (Městská knihovna) 4.06 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-2 (Znojemská Beseda) 6.48 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-5 (Znojemská tepelná) 4.04 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-6 (ZŠ a MŠ Pražská 98) 3.88 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-7 (ZŠ Republiky) 4.70 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-8 (ZŠ Mládeže 3) 3.88 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-10 (Městská zeleň) 1.67 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-11 (ZŠ Václavák) 2.55 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-16 (MŠ Holandská 2) 6.73 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-17 (MŠ Republiky 15) 5.05 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-18 (MŠ Dělnická 2) 2.35 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze
Závěrkový list PL-20191112-1390-19 (ZŠ a MŠ Mareše) 5.78 MB 05.12.2019 08:57:44
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data