Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000033
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.12.2019 08:57:44
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh)
v předpokládaném souhrnném množství 46 200 MWh pro rok 2020, ve složení 11 668 MWh
v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 34 532 MWh v režimu velkoodběr (2. část
veřejné zakázky).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Zemní plyn - kód CPV: 09123000-7
Celková cena za dodávku zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí
5 460 624,- Kč bez DPH (jednotková cena komodity zemní plyn činí 468,- Kč/MWh)
a celková cena za dodávku zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) činí
15 988 316,- Kč bez DPH Qednotková cena komodity zemní plyn činí 463,- Kč/MWh).
Celková cena zakázky činí 21 448 940,- Kč bez DPH.
Druh zadávacího řízení
Jednací řízení bez uveřejnění
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
66902, Znojmo
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
ČMKB Kladno
nám Sítná 3127
27201 Kladno
Kontaktní údaje
Dagmar Dokulilová
Telefon: 733648194
E-mail: dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.59 MB 05.12.2019 08:57:44


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Závěrkový list PL-20191112-1389-1 3.82 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-4 3.93 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1389-2 (Znojemská tepelná) 4.02 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-1 (Městská knihovna) 4.06 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-2 (Znojemská Beseda) 6.48 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-5 (Znojemská tepelná) 4.04 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-6 (ZŠ a MŠ Pražská 98) 3.88 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-7 (ZŠ Republiky) 4.70 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-8 (ZŠ Mládeže 3) 3.88 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-10 (Městská zeleň) 1.67 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-11 (ZŠ Václavák) 2.55 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-16 (MŠ Holandská 2) 6.73 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-17 (MŠ Republiky 15) 5.05 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-18 (MŠ Dělnická 2) 2.35 MB 05.12.2019 08:57:44
Závěrkový list PL-20191112-1390-19 (ZŠ a MŠ Mareše) 5.78 MB 05.12.2019 08:57:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data