CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA HODONÍN VČETNĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ NA OBDOBÍ 2020 - 2025
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA HODONÍN VČETNĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ NA OBDOBÍ 2020 - 2025
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2020-000080
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.01.2020 09:00:07
Lhůta pro podání nabídek
12.02.2020 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti Města Hodonín včetně příspěvkových organizací a obchodních společností na období 2020 – 2025“. Pojištění se vztahuje na území České republiky.

Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze č. 1 „Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů“ (dále také jen „Obchodní podmínky“).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6015/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA HODONÍN 2020-2025 339.06 KB 07.01.2020 09:00:07
Žádná starší verze
Příloha č. 1_Obchodní podmínky pro návrh smlouvy 395.39 KB 07.01.2020 09:00:07
Žádná starší verze
Příloha č. 2_Čestné prohlášení - základní způsobilost 24.44 KB 07.01.2020 09:00:07
Žádná starší verze
Příloha č. 3_Formulář pro seznam referencí 139.76 KB 07.01.2020 09:00:07
Žádná starší verze
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 07.01.2020 09:00:07
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA HODONÍN 2020-2025 159.58 KB 03.02.2020 14:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 1_Obchodní podmínky pro návrh smlouvy 393.23 KB 03.02.2020 14:15:25
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI 2020-2025 155.59 KB 08.04.2020 10:22:32
Žádná starší verze
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI 2020-2025 165.50 KB 08.04.2020 10:23:58
Žádná starší verze
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI 2020-2025 180.96 KB 08.04.2020 10:25:36
Žádná starší verze
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI 2020-2025 190.32 KB 05.05.2020 12:16:47
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
POJISTNÁ SMLOUVA_CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA HODONÍN 2020-2025 32.67 MB 05.05.2020 12:15:59
Žádná starší verze
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 1690373613_CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA HODONÍN 2020-2025 12.30 MB 16.06.2020 09:48:16
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Generali Česká pojišťovna a.s. 45272956 Zařazen 5 572 660,00 bez DPH - s DPH
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 46973451 Zařazen 8 471 515,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Generali Česká pojišťovna a.s. 45272956 5 572 660,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH