CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA HODONÍN VČETNĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ NA OBDOBÍ 2020 - 2025
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA HODONÍN VČETNĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ NA OBDOBÍ 2020 - 2025
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2020-000080
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.01.2020 09:00:07
Lhůta pro podání nabídek
12.02.2020 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti Města Hodonín včetně příspěvkových organizací a obchodních společností na období 2020 – 2025“. Pojištění se vztahuje na území České republiky.

Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze č. 1 „Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů“ (dále také jen „Obchodní podmínky“).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6015/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA HODONÍN 2020-2025 339.06 KB 07.01.2020 09:00:07
Žádná starší verze
Příloha č. 1_Obchodní podmínky pro návrh smlouvy 395.39 KB 07.01.2020 09:00:07
Žádná starší verze
Příloha č. 2_Čestné prohlášení - základní způsobilost 24.44 KB 07.01.2020 09:00:07
Žádná starší verze
Příloha č. 3_Formulář pro seznam referencí 139.76 KB 07.01.2020 09:00:07
Žádná starší verze
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 07.01.2020 09:00:07
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data