„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Heřmanice /PD+AD+IČ/“
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Heřmanice /PD+AD+IČ/“
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.01.2020 13:20:35
Lhůta pro podání nabídek
20.01.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro hasičskou zbrojnici Heřmanice.
A. Průzkumné práce
B. Projektová dokumentace pro územní řízení / DÚR /
C. Projektová dokumentace pro stavební povolení /DSP /
D. Projektová dokumentace pro provádění stavby /DPS /
E. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /BOZP/
Součástí plnění veřejné zakázky bude i následný autorský dozor, na základě samostatné příkazní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
950 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
24.01.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 206.42 KB 09.01.2020 13:20:35
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 445.82 KB 09.01.2020 13:20:35
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Plná moc 262.65 KB 09.01.2020 13:20:35
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Návrh Příkazní smlouvy 307.89 KB 09.01.2020 13:20:35
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 204.34 KB 09.01.2020 13:20:35
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam referenčních nabídek 193.70 KB 09.01.2020 13:20:35
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 406.83 KB 09.01.2020 13:20:35
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data