Slezská Ostrava, Přístupové schodiště a zpevněná plocha v areálu ústředního hřbitova
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Slezská Ostrava, Přístupové schodiště a zpevněná plocha v areálu ústředního hřbitova
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.01.2020 13:24:13
Lhůta pro podání nabídek
05.02.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je oprava zdevastovaného schodiště a zpevněné plochy, spočívající ve vyčištění repase a impregnace stávajících žulových obkladů schodiště, vybudování nových podkladních konstrukcí schodiště vč. drenáží a následné zpětné uložení žulových obkladů, oprava panelových zpevněných ploch a zámkové dlažby, oprava opěrné zídky rampy – palisády, v souladu s projektovou dokumentací. Součástí díla bude také přeložka stávajícího veřejného osvětlení z důvodu dodržení ochranného pásma veřejného osvětlení, v souladu s projektovou dokumentací.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 900 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.03.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 222.64 KB 24.01.2020 13:24:13
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 409.24 KB 24.01.2020 13:24:13
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 205.45 KB 24.01.2020 13:24:13
Příloha č. 4 - Profesní způsobilost 176.03 KB 24.01.2020 13:24:13
Příloha č. 5 - Seznam referenčních nabídek 222.68 KB 24.01.2020 13:24:13
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 7.44 MB 24.01.2020 13:24:13
Příloha č. 7 - Výkaz výměr 183.58 KB 24.01.2020 13:24:13
Výzva k podání nabídky 386.86 KB 24.01.2020 13:24:13


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 329.01 KB 04.02.2020 13:52:11


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.53 MB 06.03.2020 07:57:24


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Předávací protokol 150.17 KB 28.12.2020 10:35:21
Předávací protokol - veřejné osvětlení 161.37 KB 28.12.2020 10:42:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
K2 stavební Moravia s.r.o. 28573994 Zařazen - bez DPH - s DPH
SATON s.r.o. 42767113 Zařazen - bez DPH - s DPH
STAVO-ČESTAV, s.r.o. 64085236 Zařazen - bez DPH - s DPH
HYDOR s.r.o. 25818457 Zařazen 5 482 800,00 bez DPH 6 634 188,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HYDOR s.r.o. 25818457 3/2020 - 8/2020 5 482 800,00 bez DPH
6 634 188,00 s DPH
5 482 800,00 bez DPH
6 634 188,00 s DPH