Provádění asfaltových zálivek panelů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Provádění asfaltových zálivek panelů
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
NR-02-20-PŘ-Ja
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.01.2020 09:08:29
Lhůta pro podání nabídek
29.01.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zalévání spár mezi tramvajovými panely asfaltovou zálivkou, a to ve formě aplikace nové zálivky v tratích nových a rekonstruovaných, nebo ve formě obnovy zálivky v tratích stávajících. Zadavatel poskytne součinnost při dodávce zálivkové hmoty a zároveň poskytne vařič asfaltu pro uvedení zálivky do aplikovatelného stavu včetně provozních náplní vařiče. Přesný popis činností zadavatele a zhotovitele při poskytnutí součinnosti je popsán v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Návrh Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6116/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.02.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 879.30 KB 14.01.2020 09:08:29
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.42 KB 14.01.2020 09:08:29
Příloha č. 2 ZD_Návrh Smlouvy o dÍlo 36.04 KB 14.01.2020 09:08:29
Příloha č. 3 ZD_Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 99.16 KB 14.01.2020 09:08:29
Příloha č. 4 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 50.48 KB 14.01.2020 09:08:29
Příloha č. 5 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 95.84 KB 14.01.2020 09:08:29


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11774592 141.49 KB 25.02.2020 15:31:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ESMOFLEX s.r.o. 28602218 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ESMOFLEX s.r.o. 28602218