Provádění asfaltových zálivek panelů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Provádění asfaltových zálivek panelů
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
NR-02-20-PŘ-Ja
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.01.2020 09:08:29
Lhůta pro podání nabídek
29.01.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zalévání spár mezi tramvajovými panely asfaltovou zálivkou, a to ve formě aplikace nové zálivky v tratích nových a rekonstruovaných, nebo ve formě obnovy zálivky v tratích stávajících. Zadavatel poskytne součinnost při dodávce zálivkové hmoty a zároveň poskytne vařič asfaltu pro uvedení zálivky do aplikovatelného stavu včetně provozních náplní vařiče. Přesný popis činností zadavatele a zhotovitele při poskytnutí součinnosti je popsán v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Návrh Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6116/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 879.30 KB 14.01.2020 09:08:29
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.42 KB 14.01.2020 09:08:29
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Návrh Smlouvy o dÍlo 36.04 KB 14.01.2020 09:08:29
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD_Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 99.16 KB 14.01.2020 09:08:29
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 50.48 KB 14.01.2020 09:08:29
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 95.84 KB 14.01.2020 09:08:29
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data