Rekonstrukce hasičské zbrojnice Heřmanice /PD+AD+IČ/
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Heřmanice /PD+AD+IČ/
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000004
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.02.2020 10:10:31
Lhůta pro podání nabídek
19.02.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro hasičskou zbrojnici Heřmanice.
A. Průzkumné práce
B. Projektová dokumentace pro územní řízení / DÚR /
C. Projektová dokumentace pro stavební povolení /DSP /
D. Projektová dokumentace pro provádění stavby /DPS /
E. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /BOZP/
Součástí plnění veřejné zakázky bude i následný autorský dozor, na základě samostatné příkazní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
950 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.03.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 220.95 KB 06.02.2020 10:10:31
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 474.08 KB 06.02.2020 10:10:31
Příloha č. 3 - Plná moc 264.94 KB 06.02.2020 10:10:31
Příloha č. 4 - Návrh příkazní smlouvy 325.63 KB 06.02.2020 10:10:31
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 206.36 KB 06.02.2020 10:10:31
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 197.72 KB 06.02.2020 10:10:31
Výzva k podání nabídky 440.39 KB 06.02.2020 10:10:31


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení výzvy k podání nabídky 341.20 KB 13.02.2020 09:38:15
Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 2 425.23 KB 14.02.2020 13:04:47


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.06 MB 16.03.2020 14:24:58
Příkazní smlouva 424.19 KB 16.03.2020 14:25:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
COHAB Projekt s.r.o. 05455618 Zařazen - bez DPH - s DPH
SPAN s.r.o. 47153521 Zařazen - bez DPH - s DPH
KANIA a.s. 26817853 Zařazen - bez DPH - s DPH
Kovalprojekt s.r.o. 07563744 Zařazen - bez DPH - s DPH
wamp in, s.r.o. 25358928 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SPAN s.r.o. 47153521 859 000,00 bez DPH
1 039 390,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
SPAN s.r.o. 47153521 SoD - bez DPH
- s DPH
789 000,00 bez DPH
954 690,00 s DPH