Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000003
Evidenční číslo VZ
07/2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.02.2020 09:41:38
Lhůta pro podání nabídek
21.02.2020 08:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je oprava krytu na objízdných trasách po dokončené stavbě II/270 Jablonné v Podještědí. Jedná se o souvislou údržbu stávajícího krytu vozovky místních komunikací v ulici Na Nivách, Lidická a Valtinovská. Délka uvažované předmětné opravy krytu vozovky je v ulici Na Nivách 315 m, v ul. Lidická 131 m, v ul. Valtinovská v délce 180 m.
V úsecích předmětných komunikací je navržena celoplošná oprava asfaltového souvrství, obrusné a lokálně ložní vrstvy vozovky z asfaltového betonu. V rámci realizace je nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění přilehlých příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky.

Předmět veřejné zakázky „Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí “ bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, viz příloha č. 1 této ZD, zpracovanou Miroslavem Irou, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, se sídlem Sokolská 1149/26, 460 01 Liberec, IČO: 76251055, z 09/2019, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 809 166.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6311/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 15.41 MB 05.02.2020 09:41:38
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 54.18 KB 05.02.2020 09:41:38
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 41.13 KB 05.02.2020 09:41:38
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Výkaz výměr 13.54 KB 05.02.2020 09:41:38
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Vzor vyplnění 232.96 KB 05.02.2020 09:41:38
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Krycí list 24.52 KB 05.02.2020 09:41:38
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Elektronická komunikace 46.67 KB 05.02.2020 09:41:38
Žádná starší verze
Výzva a ZD 94.41 KB 05.02.2020 09:41:38
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data