Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000003
Evidenční číslo VZ
07/2020
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.02.2020 09:41:38
Lhůta pro podání nabídek
21.02.2020 08:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je oprava krytu na objízdných trasách po dokončené stavbě II/270 Jablonné v Podještědí. Jedná se o souvislou údržbu stávajícího krytu vozovky místních komunikací v ulici Na Nivách, Lidická a Valtinovská. Délka uvažované předmětné opravy krytu vozovky je v ulici Na Nivách 315 m, v ul. Lidická 131 m, v ul. Valtinovská v délce 180 m.
V úsecích předmětných komunikací je navržena celoplošná oprava asfaltového souvrství, obrusné a lokálně ložní vrstvy vozovky z asfaltového betonu. V rámci realizace je nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění přilehlých příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky.

Předmět veřejné zakázky „Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí “ bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, viz příloha č. 1 této ZD, zpracovanou Miroslavem Irou, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, se sídlem Sokolská 1149/26, 460 01 Liberec, IČO: 76251055, z 09/2019, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 809 166.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6311/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.03.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 15.41 MB 05.02.2020 09:41:38
Příloha č. 2 Smlouva 54.18 KB 05.02.2020 09:41:38
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 41.13 KB 05.02.2020 09:41:38
Příloha č. 4 Výkaz výměr 13.54 KB 05.02.2020 09:41:38
Příloha č. 5 Vzor vyplnění 232.96 KB 05.02.2020 09:41:38
Příloha č. 6 Krycí list 24.52 KB 05.02.2020 09:41:38
Příloha č. 7 Elektronická komunikace 46.67 KB 05.02.2020 09:41:38
Výzva a ZD 94.41 KB 05.02.2020 09:41:38


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 838.41 KB 30.03.2020 09:11:49
Dodatek č. 1 973.25 KB 01.09.2020 10:59:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data