Dodávka osobních automobilů pro KSSLK 2020
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka osobních automobilů pro KSSLK 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000004
Evidenční číslo VZ
14/2020
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.02.2020 11:14:09
Lhůta pro podání nabídek
27.02.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů osobních automobilů (dále jen „Automobily“). Musí se jednat o výhradně nová vozidla (rok výroby 2020; zadavatel bude prvním majitelem osobních automobilů), musí být homologována pro provoz vozidla v České republice, musí být plně garantována dostupnost servisních služeb a servisu v České republice (podle požadavků dále specifikovaných v této zadávací dokumentaci). Podrobná technická specifikace poptávaných osobních automobilů je uvedena v příloze č. 1 této ZD.
Zvláštní technické podmínky - všechny dodávané automobily musí splňovat požadavky na energetické a ekologické provozní dopady stanovené normou EURO6 a maximální průměrná spotřeba paliva (kombinovaná podle TP/homologace) musí být menší než 5,0 litrů/100 km včetně. Všechny dodávané automobily musí být stejné, musí být kompletní, provozuschopné a bez vad či poškození.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
560 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6513/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.03.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 17.15 KB 11.02.2020 11:14:09
Příloha č. 2 97.50 KB 11.02.2020 11:14:09
Příloha č. 3 37.84 KB 11.02.2020 11:14:09
Příloha č. 4 24.26 KB 11.02.2020 11:14:09
Příloha č. 5 46.35 KB 11.02.2020 11:14:09
Výzva a ZD 102.16 KB 11.02.2020 11:14:09


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 170.04 KB 18.03.2020 11:57:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data