Parkování Nová Osada I. a II. etapa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Parkování Nová Osada I. a II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000009
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.03.2020 08:55:43
Lhůta pro podání nabídek
18.03.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je vybudování parkovacích míst v území, které se nachází v zastavěné části městského obvodu Slezská Ostrava. V současné době se na místě nachází stávající zeleň. Stavbou parkoviště dojde k zvětšení parkovací plochy podél ul. Nová Osada, k zúžení stávající zeleně a k přeložce a ochraně sdělovacích kabelů. Jde o jednoduché staveniště v rovinatém terénu se situováním stavby do travnatých a zpevněných ploch. Obvod staveniště sleduje navržené úpravy. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou obchodní společností UDI MORAVA, s.r.o. (viz Příloha č. 5 výzvy).

Prohlídka místa plnění: 11.03.2020 v 10:00 hodin, sraz na první křižovatce ul. Bernerova a ul. Nová Osada.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 359 449.65 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 53.50 KB 05.03.2020 08:55:43
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 713.29 KB 05.03.2020 08:55:43
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 571.88 KB 05.03.2020 08:55:43
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 05.03.2020 08:55:43
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace vč. výkazů výměr 54.40 MB 05.03.2020 08:55:43
Výzva k podání nabídky 748.16 KB 05.03.2020 08:55:43


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.96 MB 14.05.2020 08:31:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MDS Ostrava s.r.o. 03459209 Zařazen - bez DPH - s DPH
JANKOSTAV s.r.o. 25855581 Zařazen - bez DPH - s DPH
EMPAS GROUP s.r.o. 08927103 Vyřazen - bez DPH - s DPH
STAVO – ČESTAV, s.r.o 64085236 Zařazen - bez DPH - s DPH
HYDOR s.r.o. 25818457 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HYDOR s.r.o. 25818457 11/2020-12/2020 1 298 554,56 bez DPH
1 571 251,02 s DPH
1 298 554,56 bez DPH
1 571 251,02 s DPH